Kada možemo graditi bez Građevinske dozvole?

Unatoč čestoj zabludi da je za sve građevinske radove potrebno pribaviti Građevinsku dozvolu, postoje određeni radovi koje možemo izvoditi i građevine koje možemo graditi i bez Građevinske dozvole.

Zakonom o gradnji propisane su iznimke odnosno građevine te radovi koji se mogu raditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta.

U građenju navedenih građevina te izvođenju radova investitor je dužan pridržavati se svih pravila struke te se iste ne smiju graditi ako je to zabranjeno ili protivno prostornom planu.

Bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta mogu se, među ostalim, graditi slijedeće građevine: cisteren, septičke jame, vrtne sjenice, nadstrešnice do 15 m2, ograde, itd.

Bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta mogu se izvoditi radovi na održavanju postojeće građevine – popravci, zamjene stolarije, popravci fasade, popravci instalacija, radovi uređenja okoliša, izvođenja komunalnih priključaka.

U slijedeću zahtjevniju kategoriju spadaju radovi i građevine koji se izvode bez građevinske dozvole ali za koje je potrebno imati glavni projekt: pomoćne prizemne zgrade do 50 m2 površine (garaže, spremišta), bazeni do 100 m2, itd.

U tu kategoriju spada i izvođenje radova na adaptacijama i rekonstrukcijama zgrada a kojima se ne utječe na statiku zgrade, protupožarnu sigurnost te na lokacijske uvjete u skladu s kojima je sagrađena (visina, namjena, gabariti…). Energetske obnove zgrada isto tako spadaju u tu kategoriju.

Zakonom je omogućeno i da se bez građevinske dozvole izvode krovne kućice te da se povećava nadozid krovišta do najviše 60 cm, ali u skladu s glavnim projektom.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u koju kategoriju spadate, slobodno nas kontaktirajte!

 

Zvuči komplicirano? I je! Ne trošite vrijeme na izdavanje, nazovite nas na 091 5665 610 ili nam pišite na [email protected], mi ćemo sve obaviti za Vas!

Write a Comment