Što je glavni projekt?

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine. Što pod time mislimo?

Jednostavnije rečeno, glavni projekt je skup nacrta, tehničkih opisa i troškovnika koji služe za izvedbu građevine i za ishođenje građevinske dozvole. Projektanti a posebno izvođači trebaju biti obrazovani da znaju čitati nacrte te ih na gradilištu odgovarajuće primjenjivati. Glavni projekt sadrži:

Arhitektonski projekt – koji je ujedno i najbitniji dio kojim se određuje sam oblik i izvedba zgrade.

Projekt konstrukcije – u kojemu se definira armatura i ostali nosivi elementi.

Instalaterski projekti – vodovod i kanalizacija, elektro, strojarski projekt. Kojima se definiraju sve instalacije, grijanje, hlađenje, plin, priključci, vodomjeri, brojila itd.

Geodetski projekt – služi za ucrtavanje zgrade u katastar te za iskolčenje na gradilištu.

Glavni projekt mora biti u skladu sa zakonima te posebno sa prostornim planom koji je važeći za lokaciju zahvata. Njega predajemo na pregled u nadležno tijelo graditeljstva radi ishođenja građevinske dozvole. Ukoliko se utvrdi da projekt nije u skladu sa prostornim planom on se treba popraviti sukladno prostornom planu.

Odgovornost za izradu cijelokupnog glavnog projekta je na arhitektu. On izrađuje arhitektonski projekt te ujedno nadgleda i usklađuje sve ostale suradnike glavnog projekta (statičara, projektante instalacija, geodeta itd.)

Zvuči komplicirano? I je! Ne trošite vrijeme na izdavanje, nazovite nas na 091 5665 610 ili nam pišite na [email protected], mi ćemo sve obaviti za Vas!

Write a Comment