Koliko košta izgradnja kuće?

Cijena izgradnje kuće ovisi o nekoliko faktora, i o tome što sve uračunamo u tu cijenu. Nastavite čitati ako vas zanima!

 

U ovom tekstu, kada govorimo o izgradnji kuće, ne mislimo na višestambene zgrade nego na obiteljske kuće do okvirno 400 m2 površine. Cijena izgradnje može se razbiti na nekoliko cjelina.

Prva cjelina je cijena zemljišta. Cijene variraju ovisno o lokaciji. Pri kupnji je pametno provjeriti da li je zemljište građevinsko te koji uvjeti izgradnje vrijede za navedenu lokaciju. U nekim zonama je npr. minimalna površina zemljišta za izgradnju 600 m2 tako da nije pametno kupiti zemlju od 500 m2 jer je u startu zabranjena gradnja.

Nakon toga dolazi cijena izrade projektne dokumentacije, što podrazumijeva Idejni projekt i Glavni projekt koji su potrebni za ishođenje Građevinske dozvole i izvođačima na gradilištu. Cijena dokumentacije iznosi oko 3-5% vrijednosti ukupne investicije.

Kod ishođenja Građevinske dozvole potrebno je platiti Komunalni i vodni doprinos. Oni se plaćaju po kubiku izgradnje. Dakle što je veća kuća to je veći porez odnosno komunalna davanja. Pozitivno je to što se doprinosi ne plaćaju odmah i mogu se plaćati na rate. Cijene se kreću ovisno u kojoj zoni se nalazi izgradnja – može biti od 20 pa sve do 150 i više kuna po kubiku izgradnje.

Komunalni priključci se isto tako plaćaju. Njihove cijene se kreću okvirno oko 4 do 10 tisuća kuna. Što je više priključaka i veća snaga to je cijena veća. Npr tri plinomjera ili vodomjera se plaća više nego jedan plinomjer ili vodomjer. Struja se plaća po zakupljenoj snazi, što je više kilovata to je cijena veća.

Najveći dio cijene je sama izgradnja. Ona ovisi o više faktora. Da li je teren kosi ili ravan. Lokacija terena i dostupnost. Da li kuća ima podrum ili ne. Vrsta krova – ravan ili kosi. Da li je kuća zidana ili cijela od betona. I naravno materijali koji se koriste formiraju cijenu – debljine i vrste izolacija i fasada, stolarija – prozori i vrata, obloge – keramike, kameni, parketi. Instalacije i oprema – vrsta grijanja, hlađenja, sanitarije itd. Prosječna cijena izgradnje kreće se oko 750 eura po kvadratu. Pola od toga otpada na grube građevinske radova a pola na završne obrtničke radove.

Zvuči komplicirano? I je! Ne trošite vrijeme, nazovite nas na 091 5665 610 ili nam pišite na [email protected], mi ćemo sve obaviti za Vas!

Write a Comment