Obiteljska kuća B2

Project Info

 • Construction Date

  2017.

 • Category

  Stambeno

 • Tipologija:

  Obiteljska kuća sa dva stana

 • Lokacija:

  Zagreb

 • Površina:

  200 m2

 • Klijent:

  Privatni

 • Status:

  Izvedeno

Opis rekonstrukcije i dogradnje

Postojeća kuća i pomoćna zgrada se rekonstruiraju na način da se pomoćna zgrada prenamijenjuje i pripaja stanu prizemlja te se nadograđuje prvi kat sa nepristupačnim potkrovljem. Nadstrešnica u dvorištu se uklanja. Nadogradnja je istih tlocrtnih dimenzija kao prizemlje 9.07×11.36 m+3,54×7,29, visine 9.54 m, dimenzije se povećavaju za debljinu termoizolacije i konstruktivnih stupova. Krov je dvostrešan. Konstrukcija je zidana, blok opeka sa betonskim horizontalnim i vertikalnim serklažima. Krov je drveni, pokrov glinenim crijepom. Vanjska stolarija je PVC. Unutarnja stolarija je drvena. Međukatna konstrukcija armirani beton, pod plivajući završne obloge parket ili keramika. Zidovi su ličeni ili obloženi keramikom. Pregradni zidovi su od opeke.

Arhitektonski opis 

U prizemlju se dio postojećeg stana pripaja stanu na prvom katu na način da se izvodi stubište na prvi kat koje pripada stanu na prvom katu. Pomoćna zgrada naslonjena na kuću se istot tako pripaja stanu u prizemlju. Ruši se nadstrešnica u dvorištu. Stan 2 se nalazi na nadograđnom katu. Ulaz je sa sjeveroistočne strane stubištem iz prizemlja. Kroz centralni hodnik pristupa se dvjema sobama na sjeverozapadu, kupaoni i kuhinji na jugoistoku te dnevnom boravku na zapadu kroz koji se na sjverozapadu pristupa na natkrivenu terasu. Iznad njega je nepristupačno potkrovlje.