Grad Split

Project Info

  • Category

    Klijenti

Grad Split

Izrada projekta u sklopu javne i bagatelne nabave. Izrada kompjuterske animacije u sklopu postava izložbe Muzeja Grada Splita.