Nogometni centar Svetice

Project Info

 • Construction Date

  2016.

 • Category

  Javno, Nagrade i natječaji

 • Tipologija:

  Javno - sport

 • Lokacija:

  Zagreb

 • Površina:

  11.000 m2

 • Klijent:

  Hrvatski nogometni savez

 • Status:

  5. nagrada, idejno rješenje

Opis projekta

Nogometni i atletski centar smješteni su većinom u prizemlju sa dijelom sadržaja na katu i podrumu. Wellness, kongres i hostel smješteni su u vertikali sa toplom vezom prema sportskim sadržajima. Mediji su smješteni na prvom katu blizu nogometnog centra. Restoran  je postavljen kao veza između vip lože te ostalih sadržaja koji ga koriste. U podrumu se nalazi garaža i gospodarski prostori. Komercijalni sadržaji smješteni sun a najprometnijem dijelu u prizemlju prema prilaznom trgu i okolnim pločnicima. Oblik je razdvojen na dva volumena s različitom fasadom. Takav kontrast boje i forme i odražava funkciju i sadržaj koji se nalazi unutar njih.

Otvaranjem prolaza između volumena, zgrada se otvara prema pješačkom prometu sjever-jug, te se omogućuje nesmetano korištenje različitih funkcija centra bez preklapanja sadržaja I korisnika. Dizanjem dijela zgrade u vis (P+4) te stvaranjem takve vertikale izbjegnut je efekt “palačinke” (niske zgrade velike tlocrtne površine) koja nadopunjuje vizuru grada i okolne izgradnje. Korištenje vedrih boja na fasadama i parteru odražava sportski karakter centra te sportaše koji ga koriste. Važan dio koncepta omogućavanje je besprijekornog funkcionalnog i sigurnog korištenja centra za vrijeme utakmica te u redovitom korištenju.