Kuća za odmor

Project Info

 • Construction Date

  2015.

 • Category

  Stambeno

 • Tipologija:

  Klijet

 • Lokacija:

  Zagorje

 • Površina:

  140 m2

 • Klijent:

  Privatni

 • Status:

  Izvedeno

Arhitektonski opis zgrade

Klijet ima podrum, prizemlje i potkrovlje, tlocrtnih dimenzija 7×7 metara. Konstrukcija je izvedena od zidanih zidova sa armirano-betonskim horizontalnim i vertikalnim serklažima, a temelji su AB trakasti. Krovište je od drvenih greda i stupova. Krov je dvostrešan nagiba 35º sa zabatnim krovnim trokutima, pokrov je od crijepa. Pročelja su žbukana produžnom žbukom, sa toplinskom izolacijom. Vanjska i unutarnja stolarija je drvena. Podovi su od pločica i parketa. U podrumu se nalaze spremišta, u prizemlju se nalaze soba, sanitarni čvor te natkrivena terasa, dok je u potkrovlju soba sanitarni čvor i lođa. Oblikovanje je tradicionalno u skladu s lokalnim običajima.