Obiteljska kuća A1

Project Info

 • Construction Date

  2016.

 • Category

  Stambeno

 • Tipologija:

  Obiteljska kuća sa jednim stanom

 • Lokacija:

  Čučerje

 • Površina:

  350 m2

 • Klijent:

  Privatni

 • Status:

  Izvedba

Opis projekta

Građevina je ukupne brutto površine 350 m², katnosti podrum, prizemlje i potkrovlje. Građevina je L oblika sa stubišnom vertikalom u zapadnom dijelu objekta. Glavni i garažni ulaz smješteni su na istočnom pročelju, iza prednje prilazno – parkirališne površine. Građevina ima ukupno jednu stambenu jedinicu. Dnevni boravak, kuhinja i servisni sadržaj nalaze se u prizemlju a spavaći trakt u potkrovlju. Krov je ravan. Zapadno od objekta smještene su terase i bazen.

Opis konstrukcije

Građevina je građena na klasičan način, osnovne konstrukcije vertikalnih i horizontalnih AB serklaža s ispunom od blok opeke d=25cm, temeljeno na plitkoj temeljnoj ploči d=30cm. Podrum je izveden u AB konstrukciji. Vanjski zidovi izvedeni su od blok opeke d=25cm s oblogom od T.I., te ožbukano fasadnom silikatnom žbukom. Nosivi zidovi izvedeni su od blok opeke 25cm, dok su pregradni od opeke d=12cm. Unutarnji zidovi žbukaju se grubo i fino i završno obrađuju disperzivnim bojama, a u sanitarijama se polažu keramičke pločice u punoj visini zida. Završna obrada podova je drvena obloga (parket), a u sanitarijama keramičke pločice. Međukatna konstrukcija je AB ploča debljine d=18cm. Preko podne konstrukcije postavlja se plivajući pod kako bi se zadovoljili toplinski i zvučni zahtjevi međukatne konstrukcije. Potkrovlje je natkriveno ravnim krovom, pokrov je od šljunka. Stubište je montažno čelično. Prozori su zaokretni, otklopni i klizni, ostakljeni IZO staklom. Bravarija je aluminijska.