Obiteljska kuća MM

Project Info

 • Construction Date

  2014.

 • Category

  Stambeno

 • Tipologija:

  Obiteljska kuća sa dva stana

 • Lokacija:

  Sveta Nedelja

 • Površina:

  480 m2

 • Klijent:

  Privatni

 • Status:

  Izvedeno

Oblikovanje građevine

Građevina je ukupne brutto površine 394,30 m², katnosti podrum, prizemlje i 1.kat. Građevina je približno pravokutnog oblika sa stubišnom vertikalom u središtu  objekta. Glavni i garažni ulaz smješteni su na južnom pročelju, iza prednje prilazno – parkirališne površine. Građevina ima ukupno jednu stambenu jedinicu. Krov je kosi.

Opis konstrukcije

Građevina je građena na klasičan način, osnovne konstrukcije vertikalnih i horizontalnih AB serklaža s ispunom od blok opeke, temeljeno na trakastim temeljima. Podrum je izveden u AB konstrukciji. Vanjski zidovi izvedeni su od TI blok opeke d=40 cm ožbukano produžnom žbukom. Nosivi zidovi izvedeni su od blok opeke 20cm, dok su pregradni od opeke d=12cm. Međukatna konstrukcija je AB ploča debljine d=20 cm. Preko podne konstrukcije postavlja se plivajući pod kako bi se zadovoljili toplinski i zvučni zahtjevi međukatne konstrukcije. Konstrukcija krova je drvena a pokrov je utoreni crijep. Nagib krova je 25°. Stubište je izvedeno u AB.