Rekonstrukcija stambene zgrade

Project Info

 • Category

  Stambeno

 • Tipologija:

  Obiteljska kuća sa tri stana

 • Lokacija:

  Rovinj

 • Površina:

  150 m2

 • Klijent:

  Privatni

 • Status:

  Glavni projekt

Opis projekta

Ruše se postojeći zidovi i krovište potkrovlja te se grade novi bočni zidovi maksimalne visine 270 cm te drveno krovište pokrov crijep nagiba 20 stupnjeva. Visinska razlika 1. kata i novoizgrađenog 2. kata premošćuje se zatvorenim armiranobetonskim stubištem u nastavku i jednakim tlocrtnim gabaritima stubišta koje u postojećem stanju vodi do prvog kata.