Stambena i poslovna zgrada BAK

Project Info

 • Construction Date

  2015.

 • Category

  Poslovno, Stambeno

 • Tipologija:

  Obiteljska kuća i radionica

 • Lokacija:

  Zaprešić

 • Površina:

  250m2

 • Klijent:

  Privatni

 • Status:

  Izvedeno

Stambena zgrada

Stambena zgrada je visine prizemlje. Tlocrtnih dimenzija cca 8×16 m. Konstrukcija je izvedena od AB trakastih temelja, zidova sastavljenih od drvenih stupova i greda te krovišta od drvene rešetkaste konstrukcije. Krov je višestrešan nagiba 21º, pokrov je od crijepa. Pročelja su žbukana produžnom žbukom, sa toplinskom izolacijom. Vanjska i unutarnja stolarija je PVC ili drvo. Podovi su od pločica i parketa. U prizemlju se nalazi jedan stan i garaža.

Poslovna zgrada

Poslovna zgrada je visine prizemlje. Tlocrtnih dimenzija cca 8×13 m. Konstrukcija je izvedena od AB trakastih temelja i rešetkaste čelične konstrukcije. Krov je dvostrešan nagiba 12º, pokrov je od limenih sendvič panela. Pročelja su od limenih sendvič panela, sa toplinskom izolacijom. Vanjska i unutarnja stolarija je PVC. Podovi su od pločica. U prizemlju se nalazi servisno prodajni prostor i pomoćni prostor sa sanitarnim čvorem.