Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Project Info

  • Category

    Klijenti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Izrada projekta rekonstrukcije i prenamjene zgrade sveučilišta u IT centar, laboratorije i predavaonice.