Uređenje ulice Ljerke Šram

Project Info

 • Construction Date

  2016.

 • Category

  Javno, Nagrade i natječaji

 • Tipologija:

  Javno - trg

 • Lokacija:

  Zagreb

 • Površina:

  5700 m2

 • Klijent:

  Grad Zagreb

 • Status:

  3. nagrada, idejno rješenje

Koncept

Koncept je sagledan prvo u širem obuhvatu te komplementarno u užem obuhvatu. U široj zoni prepoznata je pješačka transverzala sjever-jug koja se proteže od Slavonske avenije do rijeke Save. Sukladno tome ostvaren je jak pješački potez oslobođen od kolnog prometa koji se nadovezuje na uži obuhvat ulice Ljerke Šram te na zgradu tržnice.

Sjeverni dio šireg obuhvata koncipiran je na način da izgradnja ne blokira pješake nego da obodno obrubljuje novi sjeverni trg koji vizualno komunicira sa zgradom tržnice i južnim dijelom obuhvata. Namjena izgradnja na sjevernom dijelu sukladno GUP-u je definirana kao mješovita pretežito stambena te u ovoj fazi nije strogo definirana zbog ostvarenja u fleksibilnosti budućih potreba naselja. Izgradnja je visinom i gabaritima komplementarna okolnoj izgradnji.Uži obuhvat definiran je konceptom tri fokusa – trga.

Oblikovanje

Prolaz sjever jug definiran je kao „prolazni“ trg, te je akcentiran postojećim drvoredom i s nekoliko paviljona koji mogu poslužiti kao vanjski plac produžetak unutarnjeg placa u svrhu promocija, sajma itd. Pored njega zadržana je veća skupina kvalitetnih stabla te je njihova povšina povećana i iskorištena da se stvori drugi fokus „zeleni“ trg. Zeleni trg presječen je fontanom „Sava“, te je stvoren intiman i ugodan ambijent nadograđen na postojeće zelenilo. Treći fokus je „otvoreni“ klasični trg sa paviljonom u sredini koji se može koristiti u različitim scenarijima – šetnja, predstave, koncert, sajmovi itd.

Kolni promet izbačen je sa postojeće trase rubno uz stambene zgrade tako da se dobije što kvalitetnija pješačka zona. Uz zonu tržnice smješteni su ugostiteljski paviljoni s pogledom na trg.