Dom za starije D

Opis projekta

 

Dom za starije smješten je na uskoj parceli te je bio izazov isprojektirati sav potreban sadržaj na ograničenoj širini. U prizemlju su smješteni nepokretni korisnici zbog lakšeg pristupa i transporta te evakuacije. Na prvom katu su smještene zajedničke prostorije, dnevni boravak i prostorije zaposlenika, dok su na drugom katu sobe za pokretne korisnike. Smještajne jedinice okrenute su prema zapadu i jugu radi osunčanja interijera i postizanja kvalitetnih higjenskih uvijeta. Dom je projektiran sukladno Pravilniku o kategorizaciji domova za starije te se pridržava strogih protupožarnih pravila.

Poslovni centar Zagreb

Opis projekta

 

Postojeći poslovni centar rekonstruirao se na način da su se kompletno obnavljale fasade, instalacije i okoliš. Ulično pročelje projektirano je tako da ima jasan vizualni identitet, čime se stvara prepoznatljiv brend poslovnog centra.

Stambeno poslovna zgrada Zagreb

Opis projekta

Koncept stambeno poslovnog kompleksa je omogućiti kvalitetne vizure i privatnost stambenih jedinica. Iz toga razloga se izabrao oblik obodne blokovske strukture, odnosno dva izmaknuta L oblika zgrade koji omogućuju maksimalno osunčanje i poglede iz stanova u daljinu a ne u tuđe stanove.

Stambeno poslovni kompleks sastoji se od dvije podzemne i devet nadzemnih etaža. U podzemnim etažama smještena je garaža. Javni poslovni dio – ugostiteljstvo, trgovine i uredi smješteni su u prizemlju i na prvom katu. Drugi do šesti kat zauzimaju stanovi dok su zadnja dva kata uvučena i rezervirana za penthouse stanove većih kvadratura.

Nosivi raster širine 670 cm omogućuje maksimalnu fleksibilnost i modularnost jedinica: npr od dva jednosobna stana se može napraviti jedan trosobni stan ili od dva dvosobna tri jednosobna itd.

Veterinarska stanica

Opis projekta

 

U prizemlju se nalazi azil za pse i kućne ljubimce a na katu oporavilište za divlje životinje sa karantenom i popratnim sadržajima. Ulaz i osnovni zajednički prostori su smješteni centralno, dok se bočno protežu hodnici sa smještajnim jedinicama za životinje. Zgrada zadovoljava stroge higjenske kriterije za karantenu i smještaj životinja.

Poslovna zgrada DHMZ

Obrazloženje koncepta

Zgrada DHMZ-a je složeni sustav programskih sklopova koji su istovremeno odvojeni i usko povezani. Pozicija i orjentacija zgrade – ulazni trg, ulazi u zgradu, kolni ulaz, proizlazi iz šire analize pješačkih tokova, urbanističkog grupiranja i glavnih osi budućeg kampusa.

Penjanjem u vis zgrada gubi dio tlocrta uvlačenjima i krovnim terasama čime se dobiva na osunčanju nižih etaža i na prozračnosti volumena lamele.

Etaža podruma maksimalno je iskorištena unutar dopuštenog građevinskog pravca. Otkopavanjem dijela fasade podruma kod ulazne rampe omogućuje se prirodno osvjetljenje i provjetravanje radnih prostora.
Prizemlje je jasno podijeljeno na prostore za vanjske korisnike i prostore za zaposlenike. Javni prostori i ulazni trg orjentirani su prema glavnoj osi kampusa. Laboratoriji su sukladno zahtjevima postavljeni u zasebne traktove i orjentirani prema sjeveru.
Katovi su organizirani racionalno kao lamela sa skeletnim nosivim rasterom te sa središnjim hodnikom i dvije jezgre. Glavnom i evakuacijskom. Takav koncept omogućuje maksimalnu fleksibilnost kod organizacije radnih prostora.

Uređenje ulice Ljerke Šram

Koncept

Koncept je sagledan prvo u širem obuhvatu te komplementarno u užem obuhvatu. U široj zoni prepoznata je pješačka transverzala sjever-jug koja se proteže od Slavonske avenije do rijeke Save. Sukladno tome ostvaren je jak pješački potez oslobođen od kolnog prometa koji se nadovezuje na uži obuhvat ulice Ljerke Šram te na zgradu tržnice.

Sjeverni dio šireg obuhvata koncipiran je na način da izgradnja ne blokira pješake nego da obodno obrubljuje novi sjeverni trg koji vizualno komunicira sa zgradom tržnice i južnim dijelom obuhvata. Namjena izgradnja na sjevernom dijelu sukladno GUP-u je definirana kao mješovita pretežito stambena te u ovoj fazi nije strogo definirana zbog ostvarenja u fleksibilnosti budućih potreba naselja. Izgradnja je visinom i gabaritima komplementarna okolnoj izgradnji.Uži obuhvat definiran je konceptom tri fokusa – trga.

Oblikovanje

Prolaz sjever jug definiran je kao „prolazni“ trg, te je akcentiran postojećim drvoredom i s nekoliko paviljona koji mogu poslužiti kao vanjski plac produžetak unutarnjeg placa u svrhu promocija, sajma itd. Pored njega zadržana je veća skupina kvalitetnih stabla te je njihova povšina povećana i iskorištena da se stvori drugi fokus „zeleni“ trg. Zeleni trg presječen je fontanom „Sava“, te je stvoren intiman i ugodan ambijent nadograđen na postojeće zelenilo. Treći fokus je „otvoreni“ klasični trg sa paviljonom u sredini koji se može koristiti u različitim scenarijima – šetnja, predstave, koncert, sajmovi itd.

Kolni promet izbačen je sa postojeće trase rubno uz stambene zgrade tako da se dobije što kvalitetnija pješačka zona. Uz zonu tržnice smješteni su ugostiteljski paviljoni s pogledom na trg.

Sportska dvorana Martinovka

Opis projekta

Projekt je obuhvaćao kompletnu rekonstrukciju i obnovu sportske dvorane Martinovka za organizaciju Sveučilišnih igara u Zagrebu. Obnovljene su podne, zidne obloge, rasvjeta, stolarija, tribine i oprema.

Nogometni centar Svetice

Opis projekta

Nogometni i atletski centar smješteni su većinom u prizemlju sa dijelom sadržaja na katu i podrumu. Wellness, kongres i hostel smješteni su u vertikali sa toplom vezom prema sportskim sadržajima. Mediji su smješteni na prvom katu blizu nogometnog centra. Restoran  je postavljen kao veza između vip lože te ostalih sadržaja koji ga koriste. U podrumu se nalazi garaža i gospodarski prostori. Komercijalni sadržaji smješteni sun a najprometnijem dijelu u prizemlju prema prilaznom trgu i okolnim pločnicima. Oblik je razdvojen na dva volumena s različitom fasadom. Takav kontrast boje i forme i odražava funkciju i sadržaj koji se nalazi unutar njih.

Otvaranjem prolaza između volumena, zgrada se otvara prema pješačkom prometu sjever-jug, te se omogućuje nesmetano korištenje različitih funkcija centra bez preklapanja sadržaja I korisnika. Dizanjem dijela zgrade u vis (P+4) te stvaranjem takve vertikale izbjegnut je efekt “palačinke” (niske zgrade velike tlocrtne površine) koja nadopunjuje vizuru grada i okolne izgradnje. Korištenje vedrih boja na fasadama i parteru odražava sportski karakter centra te sportaše koji ga koriste. Važan dio koncepta omogućavanje je besprijekornog funkcionalnog i sigurnog korištenja centra za vrijeme utakmica te u redovitom korištenju.

Poslovni centar Radnička

Opis projekta

Prilikom projektiranja nekoliko osnovnih koncepata odredilo je idejno rješenje. Postavljanje volumena na česticu uvjetovano je zahtjevom faznosti izgradnje te kvalitetnim rješenjem glavne ulične fasade. Umjesto rješavanja fasade igrom ornamenta i estetike plohe, dinamika pročelja stvorena je uvlačenjem sportskog centra u dubinu čestice te isticanja poslovnog centra na rubu čestice. Takvom postavom ulična fasada se čita u dvije ravnine čime se postiže dinamika i osjećaj dubine.

Druga prednost takvog postava volumena je stvaranje ozelenjenog trga na mjestu pomaknute zgrade (zelenog krova garaže), koji u nedostatku kvalitetnog vanjskog prostora i sadržaja okolne izgradnje nudi prostor vanjskog odmora i okupljanja korisnika centra te stvara fokus i naglašava ulaz u centar te pješačko i biciklističko žarište. Poslovna vertikala smještena je u sjeverni ugao čestice, na najistaknutiji dio na građevnom pravcu uz ulicu te je prva vidljiva iz smjera centra grada te sa Slavonske avenije.

Faznost izgradnje je zadovoljena razdvajanjem sadržaja centra u tri zasebne zgrade – poslovni centar, sportski centar, i stanica za tehnički pregled. Garaža se nalazi ispod poslovnog centra i STP-a dok su ukopani dijelovi sportskog centra dilatirani od garaže te se mogu izgraditi nakon faze izgradnje garaže.

Dom za starije i nemoćne

Opis projekta

Dom za starije je kapaciteta 170 kreveta. Koncipiran je kao trokraka zvijezda. U svakom kraku nalazi se centralni hodnik sa obostrano postavljenim sobama za smještaj čime se postiže povoljna orijentacija soba i osunčanje. U središtu je unutarnji atrij koji služi kao okupljalište korisnika. U prizemlju su smješteni svi zajednički sadržaji dok je u podrumu tehnički dio.

Vanjsko uređenje prilagođeno je osobama starije dobi, sa puno šetnica i mjesta za odmor.