Sportsko-edukacijski centar

Opis projekta

Arhitektonski koncept je raspršivanje i razbijanje volumena u paviljone koji se onda ujedinjuju matricom komunikacija te postaju cjelina koristeći istu završnu obradu pročelja. Razbijanjem se postiže cjelina. Kao akcent kompozicije iskorišten je podignuti i izdvojeni prsten trim staze koji lebdi na kompoziciji. Takvom strukturom postiže se kvalitetna umreženost različitih sadržaja, te se omogućuje korištenje objekta u normalnom i stadionskom režimu kao i različitim korisnicima – studenti, gledatelji, sportaši, zaposlenici. Maksimalna otvorenost dvorana i trim staze prema kvalitetnom vanjskom prostoru ostvaruje vizualnu komunikaciju sportaša sa okolinom.

Glavni pješački smjer na čestici prolazi kroz ulaz objekta te stvara procjep čime se omogućuje pristupačnost i „otvorenost“ s ulične glavne fasade kao i sa dvorišne strane. Takvim orjentacijom centar se otvara velikom broju vanjskih korisnika te studentima KIF-a i studentskom domu Stjepan Radić i sportašima na vanjskim terenima smještenim na čestici.

Rekonstruckija vatrogasnog doma

Opis projekta

Predmetna zgrada sastoji se od tri pravokutnika od kojih svaki ima svoje dvostrešno krovište s iznimkom manje površine na zapadnom dijelu zgrade gdje je krov ravan. To postojeće stanje izgrađeno u nekoliko etapa i vremenski razdoblja nije djelovalo kao složena kompozicija volumena, površina i materijala.  Predloženo idejno rješenje objedinjuje zgradu kao vizualno složenu i suvremenu. Nova obloga prvog kata služi kao omot različitih krovnih ploha koje sada djeluju razbacano i slučajnim. Cjelukupna fasada će dobiti novi izolaciski sloj u cilju poboljšanja energetko učinkovitnosti.

Na postojećem ravnom krovu na zapadnom djelu zgrada, smjestit će se novi ured, te proširiti postojeći krov glavne dvorane i objediniti taj nedovršeni dio zgrade.