Stambena zgrada Zagreb

Opis projekta

Zgrada je koncipirana kao interpolacija, te se svojim rasterom pročelja uklapa u kontinuitet istočnog i zapadnog susjeda naglašavanjem horizontalne podjele fasade. Građevina je stambeno poslovne namjene te se proteže na dvije podzemne i sedam nadzemnih etaža. U podzemnim etažama su garaže i spremišta. U prizemlju su poslovni prostori dok su na katovima smješteni stanovi. Veličine i funkcionalni raspored stanova optimalno je prilagođen zahtjevima kupaca na tržištu nekretnina. Na zadnjoj etaži nalaze se veći luksuzniji stanovi.

 

Dom za starije D

Opis projekta

 

Dom za starije smješten je na uskoj parceli te je bio izazov isprojektirati sav potreban sadržaj na ograničenoj širini. U prizemlju su smješteni nepokretni korisnici zbog lakšeg pristupa i transporta te evakuacije. Na prvom katu su smještene zajedničke prostorije, dnevni boravak i prostorije zaposlenika, dok su na drugom katu sobe za pokretne korisnike. Smještajne jedinice okrenute su prema zapadu i jugu radi osunčanja interijera i postizanja kvalitetnih higjenskih uvijeta. Dom je projektiran sukladno Pravilniku o kategorizaciji domova za starije te se pridržava strogih protupožarnih pravila.

Interijer poslovni prostor

Opis projekta

 

Postojeći poslovni prostor temeljito je rekonstruiran. Prostor se otvorio korisnicima korištenjem staklenih pregrada i svijetlim bojama. Poslovni signage kao i knjiga standarda uspostavljen je kroz korištenje određenih boja.

Interijer dućan

Opis projekta

 

Projekt uređenja interijera prodavaonice mobitela i elektronike.

Poslovni centar Zagreb

Opis projekta

 

Postojeći poslovni centar rekonstruirao se na način da su se kompletno obnavljale fasade, instalacije i okoliš. Ulično pročelje projektirano je tako da ima jasan vizualni identitet, čime se stvara prepoznatljiv brend poslovnog centra.

Stambeno poslovna zgrada Zagreb

Opis projekta

Koncept stambeno poslovnog kompleksa je omogućiti kvalitetne vizure i privatnost stambenih jedinica. Iz toga razloga se izabrao oblik obodne blokovske strukture, odnosno dva izmaknuta L oblika zgrade koji omogućuju maksimalno osunčanje i poglede iz stanova u daljinu a ne u tuđe stanove.

Stambeno poslovni kompleks sastoji se od dvije podzemne i devet nadzemnih etaža. U podzemnim etažama smještena je garaža. Javni poslovni dio – ugostiteljstvo, trgovine i uredi smješteni su u prizemlju i na prvom katu. Drugi do šesti kat zauzimaju stanovi dok su zadnja dva kata uvučena i rezervirana za penthouse stanove većih kvadratura.

Nosivi raster širine 670 cm omogućuje maksimalnu fleksibilnost i modularnost jedinica: npr od dva jednosobna stana se može napraviti jedan trosobni stan ili od dva dvosobna tri jednosobna itd.

Stambeno poslovna zgrada Sesvete

Opis projekta

U prizemlju je smješten poslovni prostor – radionica zajedno sa garažom. Stubište je zajedničko te je smješteno po rubu čestice s obzirom da se radi o poluugrađenoj građevini. Prvi i drugi kat zauzimaju dva stana. Ravan krov omogućuje izvedbu velikih krovnih terasa s pogledima.

Poslovna zgrada Viadukt

Opis projekta

Poslovna zgrada sa uredima pravokutnog je tlocrta sa skeletnim nosivim sustavom i jezgrom sa vertikalnom komunikacijom. Centralno se prostire hodnik te obodno uredi. Ulaz je dvoetažni sa zajedničkim prostorom za okupljanje i galerijom na katu. Skeletni sustav omogućuje fleksibilnost u organizaciji prostora. Fasada je staklena sa vertikalnim aluminijskim brisolejima.

Poslovna zgrada DHMZ

Obrazloženje koncepta

Zgrada DHMZ-a je složeni sustav programskih sklopova koji su istovremeno odvojeni i usko povezani. Pozicija i orjentacija zgrade – ulazni trg, ulazi u zgradu, kolni ulaz, proizlazi iz šire analize pješačkih tokova, urbanističkog grupiranja i glavnih osi budućeg kampusa.

Penjanjem u vis zgrada gubi dio tlocrta uvlačenjima i krovnim terasama čime se dobiva na osunčanju nižih etaža i na prozračnosti volumena lamele.

Etaža podruma maksimalno je iskorištena unutar dopuštenog građevinskog pravca. Otkopavanjem dijela fasade podruma kod ulazne rampe omogućuje se prirodno osvjetljenje i provjetravanje radnih prostora.
Prizemlje je jasno podijeljeno na prostore za vanjske korisnike i prostore za zaposlenike. Javni prostori i ulazni trg orjentirani su prema glavnoj osi kampusa. Laboratoriji su sukladno zahtjevima postavljeni u zasebne traktove i orjentirani prema sjeveru.
Katovi su organizirani racionalno kao lamela sa skeletnim nosivim rasterom te sa središnjim hodnikom i dvije jezgre. Glavnom i evakuacijskom. Takav koncept omogućuje maksimalnu fleksibilnost kod organizacije radnih prostora.

CIAK poslovna hala

Opis projekta

Na postojeću poslovnu zgradu, na sjeverno pročelje, dograđuje se skladište sa pomoćnim prostorijama – garderoba, sanitarija, čajna kuhinja. Skladište se rezervni auto limarski dijelovi. Nadogradnja i postojeća zgrada biti će spojeni prolazom. Nadogradnja je tlocrtnih dimenzija cca 57×31 m, visine 10 m. Krov je dvostrešan. Pomoćne prostorije su niže visine te se protežu na 3 etaže unutar ukupne visine skladišta. Konstrukcija je betonska skeletna montažna. Zidovi su betonski montažni. Krov je od limenih sendvič panela. Stolarija je PVC ili aluminijska. Podovi su industrijski ili keramika.