Stambene zgrade Zagreb V

Opis projekta

Projekt se sastoji od dvije identične stambene građevine smještene jedne pored druge u visinskom razmaku sa zajedničkim kolnim prilazom i parkingom. Zgrade su koncipirane tako da se u podrumu nalaze garaže i spremišta, a na katovima tri stana, na svakom katu po jedan. Dispozicija tlocrta prati nagib terena te maksimalno iskorištava pogled prema gradu i pristup terenu i vrtovima. Kompaktni kubusni volumen građevine pojednostavljuje statiku te je izabran zbog nagiba i stabilizacije padine.

Stambena zgrada Zagreb

Opis projekta

Zgrada je koncipirana kao interpolacija, te se svojim rasterom pročelja uklapa u kontinuitet istočnog i zapadnog susjeda naglašavanjem horizontalne podjele fasade. Građevina je stambeno poslovne namjene te se proteže na dvije podzemne i sedam nadzemnih etaža. U podzemnim etažama su garaže i spremišta. U prizemlju su poslovni prostori dok su na katovima smješteni stanovi. Veličine i funkcionalni raspored stanova optimalno je prilagođen zahtjevima kupaca na tržištu nekretnina. Na zadnjoj etaži nalaze se veći luksuzniji stanovi.

 

Stambena zgrada Istra

Opis projekta

Zgrada se sastoji od tri jednaka stana smještena na tri etaže. Dnevna soba, terasa i roditeljska soba orjentirani su prema jugu sa pogledom na more dok su zajedničko stubište i dječje sobe smještene prema suprotnoj strani. Za svaki stan osigurano je po dva parkinga. Obrada pročelja je žbuka sa detaljima kamena.

Vila O

Opis projekta

Vila je smještena na padini prema jugu stotinjak metara od mora. Dnevni boravak smješten je u prizemlju i orjentiran je sa staklenom stijenom prema vanjskoj terase i bazenu s pogledom na more. Pristup objektu je u razini podruma gdje su smještene garaže i pomoćni sadržaj. Etaže prate nagib terena te su u stražnjim dijelovima ukopane. Spavaći dio smješten je na prvom katu koji konzolom natkriva prizemlje stvarajući hlad.

Stambena zgrada H

Opis projekta

 

Zgrada je građena naslonjena na susjednu zgradu – poluugrađena. Zbog malih dimenzija zemljišta volumen je kompaktan, pravokutni. U prizemlju se nalazi manji stan koji ima pristup dvorištu, dok se veći stan proteže na tri etaže, čime se postiže odvojenost i privatnost stanova. U prizemlju je garaža i ulaz. Na prvom katu je smješten spavaći dio a na drugom katu prostrani dnevni boravak sa kuhinjom. Dizanjem dnevnog dijela na drugi kat dobiva se dnevni boravak sa dobrim pogledom, velikom krovnom terasom i dobrom kvalitetom zraka.

Obiteljska kuća I

Opis projekta

 

Zbog izduženog oblika čestice i blizine bočnih susjeda, kuća je koncipirana na način da se zatvara prema bočnim stranama i ulici, te se orjentira prema dvorišnoj strani sa dnevnim boravkom i staklenim stijenama. Tlocrt je kompaktan sa minimalnom površinom hodnika i komunikacijom. U prizemlju je dnevni dio dok su na katu spavaće sobe. Krovna ploha je od armiranog betona plitkog nagiba prekrivena limenim pločama. U dvorištu je izdvojena pomoćna građevina, garaža i gostinjska kuća

Stambena zgrada L Zagreb

Opis projekta

 

Stambena zgrada sastoji se od sedam stanova. Dva u prizemlju, tri na prvom katu te tri na uvučenom katu, sa centralnim stubištem. Bočno se naslanja na susjedne čestice stoga su stanovi orjentirani prema dvorištu i ulici.

Pozicioniranjem stubišta u centar tlocrta minimizira se izgubljeni prostor na hodnike i komunikaciju, te se stvara simetrija zgrade čime se dobiva jednostavan oblik, brzo izvediv i funkcionalan. Stanovi su površinom i brojem soba prilagođeni suvremenim standardima stanogradnje i potražnji na tržištu.

Urbana vila R Zagreb

Opis projekta

Urbana vila gradi se na poziciji postojeće građevine koja se ruši. Zadržava se tipologija poluugrađene građevine naslonjene na susjeda. Sastoji se od četiri stana i garaža u podrumu. U prizemlju su dva manja stana dok su na prvom i drugom katu stanovi koji zauzimaju cijelu etažu. Zajedničko stubište vodi do garaže ili do izlaska u prizemlju.

Stanovi su orijentirani dnevnim boravkom prema velikom dvorištu i pogledu prema padini i gradu. Na svakom katu se pored dnevnog boravka nalazi terasa / lođa veličine 20 m2.

Urbana vila M Zagreb

Opis projekta

 

Urbana vila sastoji se od tri stana, svaki zauzima jedan kat. U podrumu se nalaze garaže i spremišta. Iz garaža i izvana se unutarnjom vezom pristupa stanovima. Svaki stan orijentiran je na svoju fasadu čime se postiže maksimalna privatnost. Svi stanovi imaju pristup vanjskom terenu. Stanovi su između 80 i 100 m2 veličine.

Konstrukcija je kompletno betonska čime se postižu veliki rasponi, stabilnost i otvori na fasadi.

Obiteljska kuća Zagreb

Opis projekta

 

Obiteljska kuća smještena je na izuzetno maloj i uskoj čestici te se gradi kao poluugrađeni objekt, naslonjen na susjednu među. Želja investitora bila je da se u prizemlju organizira manji izdvojeni stan, a na prvom katu i potkrovlju veći stan koji ima pristup i orjentiran je na dvorište. Stanovi su koncipirani tako da imaju maksimalnu privatnost i da im se putevi ne križaju.

Oblikovanje kuće je “klasično” te se uklapa u mikro ambijent ulice u kojoj se nalaze pretežito manje obiteljske kuće. Fasada prema dvorištu maksimalno se otvara sa terasama na prvom katu i potkrovlju te staklenim površinama. Tlocrti su maksimalno racionalizirani s minimalnim površinama hodnika zbog male dopuštene izgrađenosti.