Izrada projekta interijera i adaptacije -

Izrada projekata i troškovnika interijera, izrada 3D vizualizacija i animacija interijera, ugovaranje i nadzor izvođača, dobava i savjetovanje kod izbora materijala i opreme. Kroz godine rada stvorili smo pouzdanu mrežu suradnika i kooperanata vrhunske kvalitete. Naši kooperanti izvode radove koji obuhvaćaju grube građevinske radove, pa sve do završnih unutarnjih radova. Surađujemo i s trgovinama opremom i namještajem te u ime investitora ostvarujemo popuste i rabate. 

Izrada troškovnika za adaptacije interijera 

Izrada troškovnika i procjena troškova gradnje te savjetovanje kod selekcije ponuda. Interaktivno prilagođavanje projekta troškovniku te praćenje i modificiranje cijena sukladno odabranoj opremi i detaljima izvođenja. Izrada troškovnika kod ishođenja kredita, subvencija i prijava fondovima. 

Telefon: 091/5665-610 ili 01/4627-002

Imate pitanja? Mi imamo odgovore!