Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata -

Projekti

Izrada arhitektonskih projekata zajedno sa izradom, nadzorom, ugovaranjem i usklađenjem pratećih građevinskih, elektrotehnički, strojarskih, geodetskih i ostalih projekata. Idejni projekt se izrađuje prema željama investitora, našoj arhitektonskoj viziji te unutar okvira Prostornog plana (GUP, Prostorni plan uređenja…). Nakon odobrenja pristupa se izradi glavnog projekta, te se definiraju detalji izvedbe – konstrukcija, materijali, način grijanja, hlađenja, instalacije te se sve troškovnički obrađuje. Glavni projekti služe izvođačima za izgradnju te za ishođenje građevinske dozvole. Prije izgradnje, ukoliko ima potrebe za to, izrađuju se dodatni izvedbeni projekti – detalji, stavke, planovi oplate i armature itd. 

Legalizacija zgrada 

Izrada arhitektonskih snimki izvedenog stanja, izrada geodetske snimke te ishođenje rješenja o izvedenom stanju. Do sada smo legalizirali nekoliko stotina zgrada i kuća. Pokrivamo područje od sjevera Hrvatske do Primorja. Izrađivali smo projekte za legalizacije od stanova pa sve do poslovnih nebodera. 

Izrada troškovnika 

Izrada troškovnika i procjena troškova gradnje te savjetovanje kod selekcije ponuda. Interaktivno prilagođavanje projekta troškovniku te praćenje i modificiranje cijena sukladno odabranoj opremi i detaljima izvođenja. Izrada troškovnika kod ishođenja kredita, subvencija i prijava fondovima. 

Izrada etažnih elaborata 

Izrada etažnih elaborata za etažiranje stambenih, poslovnih i ostalih zgrada. Do sada smo etažirali preko 10.000 m² prostora. Prvi korak je izlazak na teren i pregledavanje postojeće dokumentacije što je preduvjet za pokretanje postupka. Nakon toga snima se postojeće stanje, izrađuje elaborat te ishodi potvrda od nadležnog tijela graditeljstva nakon čega je moguće napraviti upis u Zemljišne knjige.

Telefon: 091/5665-610 ili 01/4627-002

Imate pitanja? Mi imamo odgovore